Dansk English

Fiskere

Dette reglement er gældende for fiskefartøjers brug af kasser, tilhørende Pack and Sea A/S i forbindelse med omsætning af fisk og skaldyr.

 • Kasser tilhørende Pack and Sea A/S, er fremstillet i grøn plast og mærket PACK AND SEA. Kasserne er monteret med RIFD tags og hver kasse har sit eget specifikke nummer, som vil blive brugt i forbindelse med registrering.

 

 • Pack and Sea A/S bevarer, uanset indgåede aftaler, til enhver tid ejendomsretten til nævnte kasser.

 

 • Kasser tilhørende Pack and Sea A/S, må kun bruges i forbindelse med omsætning og distribution af fisk og skaldyr.

 

 • Brug af kasser tilhørende Pack and Sea A/S vil blive registreret ved hjælp af RFID teknologi.
 • I forbindelse med landing af fisk i kasser, tilhørende Pack and Sea A/S, betales et gebyr på kr. 6,75 pr. kasse. Gebyret dækker brugen om bord og brugen i forbindelse med landing, indenfor en periode på 8 uger efter ombordtagning. Er kassen ikke landet eller returneret fra fartøjet, betales fra uge 9 til og med uge 21 kr. 6,75 pr. uge. Returneres kassen mellem uge 21 og uge 28, tilbagebetales 41,5 kr. til fartøjet. Dette beløb fratrækkes eventuelle omkostninger, der har været i forbindelse med returneringen.
 • Alle kar scannes ud og registreres til lejer, som herefter er ansvarlig for det enkelte kar.
  Kar scannes videre til køber på auktionen, og vil komme ind under regler om genleje.

  Priser:
  Skib: 40,50 kr.
  Opkøber: 28,02 kr.

 • Der skelnes mellem:

 

 • Kasser der landes på auktioner. Gebyret på 6,75 kr. opkræves som i dag ved landing på auktionen. Hvis kassen er landet til auktionen inden uge 9 efter modtagelsen, vil skibet aldrig få tilsendt faktura fra Pack and Sea.

 

 • Direkte landinger uden om auktioner. Hvis kasserne ikke landes til auktionerne vil fartøjet blive opkrævet 6,75 kr når Pack and Sea modtager kassen til vask. Ligeledes vil eksportøren der modtager kassen fra skibet blive opkrævet 4,67 kr. Kendes eksportør ikke, opkræves skibet også den del. Hvis kasserne ikke retuneres inden uge 9 efter udlevering, opkræves udlevering + genleje af Pack and Sea.

 

 • Ved aflevering af kasser i udlandet, opkræver Pack and Sea evt. ekstra omkostninger til vask og hjemtransport.Hjemtransporten vil foregå til billigste opnåelige pris med transportørerne.