Dansk English

Pack and Sea Android App's

Android telefoner kan hente "Pack & Sea" (app til videreskanning) eller "Pack & Sea Oversigt" ved at trykke på et af iconerne herunder.

                  

Sådan hentes og installeres App's fra en Android telefon

Telefonen skal indstilles til at tillade installation af programmer fra ukendte kilder
Indstillinger - Sikkerhed - Ukendte kilder  (
sæt flueben ved "Tillad installation af apps fra ukendte kilder")

Fra telefonens Internet Explorer åbnes denne side www.packandsea.dk/pasapp/ 
og herfra udføres følgende

  • Hent App (tryk på enten "Pack & Sea" eller "Pack & Sea Oversigt" herover)
  • Træk ned i iconet  i øverste venste hjørne på telefonens skærm
  • I det åbnede billede startes installationen med et tryk på "Pack-and-Sea.apk
  • Følg anvisningerne på telefonens skærm 

Alternativ metode til installation af App - når App'en er hentet udføres følgende på telefonen

  • Åbn "Dovnloads" på telefonen og find "Pack-and-Sea.apk"
  • Tryk på "Pack-andSea.apk" for at starte installationen
  • Følg anvisningerne på telefonens skærm

Husk at fjerne fluebenet i telefonens indstillinger, når App er installeret.