Dansk English
 
Viderescanning

                                                                                                           Pack and Sea, Juni 2012
 

Virksomheder i Danmark har nu mulighed for at viderescanne ansvaret af de kasser de sender videre.
Ved viderescanning vil modtagere automatisk få mail fra Pack and Sea med information om hvem der viderescanner og hvor mange kasser.
Viderescanningen skal aftales mellem den danske eksportør og dennes kunder.
Ansvaret for aflevering af kasserne overgår herefter til modtageren, der skal aflevere kasserne inden 7 dage for at undgå yderligere leje.
Kasserne i Holland kan afleveres ved Jansen Transport v.o.f. De Hors 1. 2321WS Urk.
Ønskes opsamling af kasser, kan Jansen Transport kontaktes på tlf. +31 527 680804 eller mail:info@jansencoldstore.nl  Prisen for opsamling er 40 cent og opkræves af Pack and Sea.  
Kasserne kan også afleveres på en af Pack and Sea’s opsamlingscentraler i Boulogne, Grimsby, Peterhead, Gøteborg, Jansen Transport i Urk, eller i en dansk havn hvor Pack and Sea har vaskecentral.
Vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis der opstår spørgsmål eller problemer som vi kan være behjælpelige med.
Vi henviser til www.packandsea.dk
Tlf. 0045 96186070
Mail: bent@packandsea.dk
 
Med venlig hilsen
Pack and Sea A/S
 
 
Bent Kirk
Direktør