Dansk English

Sverige

Pack and Sea A/S 

Returnering av danska lådor i Sverige.
 
Pack and Sea, juni  2012.
 
Företag i Danmark har nu möjlighet att vidareskanna ansvaret för de lådor de skickar vidare.
Genom vidareskanning kommer mottagare automatiskt att informeras via e-post om vem som vidareskannar och hur många lådor.
Vidareskanningen ska avtalas mellan den danske exportören och dennes kunder.
Ansvaret för leveransen av lådorna övergår därefter till mottagaren som ska leverera lådorna inom sju dagar för att undvika ytterligare hyra.
Lådorna i Sverige kan levereras till Fiskeriservice SVC AB 400 40 Göteborg
Kontakta Fiskeriservice på telefon +31 +46031427110 eller via e-post: a-k.persson@telia.com 
Lådorna kan även levereras på en av de uppsamlingscentraler som Pack and Sea har i Boulogne, Grimsby, Peterhead, Jansen Transport i Urk, eller i en dansk hamn där Pack and Sea har tvättcentral.
Naturligtvis står vi alltid till förfogande, om det uppstår frågor eller problem som vi kan vara behjälpliga med.
Vi hänvisar till www.packandsea.dk
Tfn. 0045 96186070
Mail: bent@packandsea.dk
 
Med vänliga hälsningar
Pack and Sea A/S
 
 
Bent Kirk
Direktör